Dış Kaynak Kullanımı • Mep Sistem Bilişim Teknolojileri

Dış Kaynak Kullanımı

Dış kaynak kullanımı, kuruluşların gereksinim duydukları bilişim iş süreçlerini kendi dışında uzman bir kuruluşa emanet etmesi anlamına geliyor. Böylece kurumlar asıl faaliyet alanlarını sürdürürken, bilişime önemli ve ciddi bir yatırım yapıp kaynak ayırmak zorunda kalmıyorlar.
 
Şirket yöneticileri BT işlevlerinin tümü veya yalnızca bir kısmı için dış kaynak kullanmayı seçebilirler. Bu kararı verirken en önemli iki unsur maliyet ve verimliliktir.
 
Bu alandaki deneyimimizle, BT dış kaynak hizmetlerini vermekteyiz. İhtiyacınıza yönelik özelleştirilen servis anlaşmaları kapsamında, BT işlevlerini yerine getirmekteyiz.


Mep Sistem aşağıdaki ihtiyaçlara yönelik dış kaynak kullanımı hizmeti sunmaktadır;
• Sistem Analizi ve Tasarımı
• Yazılım Geliştirme
• Veritabanı Kurulumu ve Optimizasyonu
• Yazılım Bakım ve Destek
• Proje Planlama ve Yönetimi
• Eğitim ve Danışmanlık (Coğrafi Bilgi Sistemleri)