Teknolojiler • Mep Sistem Bilişim Teknolojileri

Teknolojiler

Geliştirdiğimiz çözümlerde müşterilerimizin tercih ettiği yada ihtiyaca yönelik seçtiğimiz profesyonel teknolojileri bir araya getiriyor, bu sayede verimli ve ölçeklenebilir bir sonuç üretiyoruz.
Bu sayfada çözüm ana başlıklarımız altında müşteri tercihlerine göre entegre olabildiğimiz teknolojilerden bazılarını listelenmektedir.

Sistem Yönetimi

Linux
Unix
Middleware
Php,
Nodejs,
Weblogic,
Oracle IAS
Yük Dengeleme
Nginx
Güvenlik

Veritabanı Yönetimi

Oracle
Postgresql/Enterprisedb
MySql
Ms SQL
Influxdb
Replication
Standby/Dataguard
Backup/Performance
Design/Architecture

Arama Motoru Sistemleri

Elasticsearch
Sphinx
Fultext
Clustering
Indexleme
Raporlama
Coğrafi Arama

Monitoring

Zabbix
NewRelic
Oracle EM Cloud Control
Grafana
UptimeRobot
Pagerduty

Loglama

Elasticsearch
Logstash
Kibana
Nginx
Syslog

Cache and Queue Servisleri

Redis
MemCache
RabbitMQ
Clustering
Failover
Design
Architecture